Vizualizācijas, kas veidotas, lai Tu varētu pats ar tām spēlēties un raudzīties uz datiem no dažādiem skatupunktiem

Studējošo statistika

Uzņemtie studējošie, kopējais studējošo skaits, absolventu skaits pēc iestādes, programmas, programmu grupas, dzimuma, budžeta vietas vai maksas.

Avots: IZM Statistikas pārskati

Absolventu nodarbinātības statistika

Augstskolu absolventu nodarbinātība, ienākumi, deklarētās dzīvesvietas pēc augstskolas, studiju programmu jomas un līmeņa.

Avots: Latvijas Atvērto datu portāls

Kvalitātes nodrošināšanas statistika

Akreditācijas un licencēšanas pa gadiem, to rezultāti

Avots: AIKA