Pētījumi un Prezentācijas

Igaunijas un Ziemeļvalstu pieredze bezmaksas augstākās izglītības ieviešanā

Pārskats par Igaunijas un Ziemeļvalstu bezmaksas augstākās izglītības sistēmām, to studējošo atbalstu, kā arī augstākās izglītības iestāžu sniegumu. Pētījuma ietvaros tiek veikts literatūras apskats par dažādu valstu, tostarp arī Igaunijas un Ziemeļvalstu, bezmaksas augstākās izglītības sistēmu stiprajām un vājajām pusēm, kā arī tiek vērtēta to atbilstība Latvijas iespējām un attīstības vajadzībām. Pētījuma beigās tiek sniegtas rekomendācijas turpmākai Latvijas augstākās izglītības sistēmas pilnveidei.